Home Cirurgia


Cirurgia

 

Dins del que anomenem cirurgia general incloem intervencions quirúrgiques programades i d’urgència. Algunes són operacions de rutina com ara castracions i esterilitzacions de femella. Però també realitzem cirurgia mamària, del sistema digestiu, urinari, hèrnies, biòpsies, etc.

També realitzem cirurgia ortopèdica quan hem de reparar fractures i corregir lesions que no responen a tractaments més conservadors. La cirurgia oftalmològica és la que afecta als ulls i a les estructures que els envolten. Tant una com l’altra requereixen de coneixements i material especialitzats.

 

 

Accés usuaris