Home Endoscòpia


Endoscòpia

L’endoscòpia és l’exploració dels diferents òrgans i cavitats internes, obtenint una imatge directa i ampliada, a través d’ una càmera introduïda pels orificis naturals com son la boca, nas o vagina entre d’altres, o en ocasions a través d’ orificis creats per aplicar la tècnica.

És una tècnica de mínima invasió, que permet diagnosticar diferents problemes, agafar mostres per a biopsiar, retirar cossos estranys, o realitzar un tractament, amb les mínimes conseqüències i danys per a l’ animal, si ho comparem amb una cirugia oberta. Cal fer-se sota anestèsia per evitar que l’ animal es fagi mal i per assegurar una bona obtenció de la imatge.

A vegades s’ha d’escollir la cirugia per resoldre el problema, pero sobretot estarà indicada l’endoscòpia com a tècnica de primera elecció en zones on no poguem accedir per cirugia (perqué seria molt invasiu) com a dins el nas, tràquea o bronquis, o per l’extracció de cossos estranys, per exemple en estómac i esòfag.

La responsable de l’àrea d’endoscòpia és Verónica López, que ha realitzat diferents cursos de formació, obtenint la titulació a través de l’ ESAVS (European School of Advanced Veterinary Studies).

 

Accés usuaris