Home Hospitalització i cures intensives


Hospitalització i cures intensives


Hospitalitzem un animal quan el seu estat és crític, quan li cal un temps de convalescència i en general quan ha de rebre un tractament que no es pot realitzar de forma ambulatòria.

Durant el temps que les vostres mascotes queden ingressades, el nostre personal sanitari s’encarrega que estiguin còmodes i ben atesos. Se’ls obre una fitxa on s’anoten totes les incidències, l’evolució de les seves constants vitals i on es programen les medicacions. Molt feqüentment, els tractaments són intravenosos. De vegades requereixen suero, oxigen o temperatura. Quan es fa necessari, l’animal ha d’estar vigilat de forma intensiva amb monitorització, sondes, etc.

 

 

Accés usuaris