LLUCMAJOR

Cardenal Rossell nº 103, bajos
07620 - Llucmajor
Tel/Fax: 971 661 378
Urgencias: 971 661 378

NOVELTY

ALGAIDA

MONTUÏRI

Our new service MUTUAVET.

Carrer del Rei, 5
07210 Algaida
Tel/fax: 971.66.59.22
Urgències: 971.66.13.78

Camí de Ca’n Tamos, s/n
07230 Montuïri
Tel/fax: 971.646.649
Urgències: 971.66.13.78


Home


What is the risk of our pets?


Veterinaris Montuiri - roundworms

This month we continue with our antiparasitic campaign and we want to explain you how we can prevent our animals have parasites. Some people may think that their dog or cat does not have worms because they do not see in their animal feaces or because they eats grass and purge themselves, and that they does not have fleas because they do not see them or the animal doesn’t scratches ... but that does not guarantee that our animal is free of parasites, the only way is the periodic antiparasitic treatment.

Puppies and kittens may be parasitized when they are born with roundworms, because roundwrms are transmitted from the mother through the placenta, and then through the milk when they are breastfed.

Intestinal worms, both roundworms and tapeworms, can affect dogs and cats of all ages. Puppies and kittens are who show symptoms more frequently, such as diarrhea, poor growth or even severe gastroenteritis. In adult dogs and cats, the immune system keeps the parasites in a controlled number, so they are in small quantity and they aren’t eliminated with feces or don’t give symptoms like diarrhea, but they can be eliminating eggs with feaces and contaminating the environment and this is a risk to other animals and people.

Both round and tapeworms are adapted to live in the intestines so they do not usually go outside. What the parasitized animals pass with the feces are eggs or larvae, depending on the species of parasite, and these are microscopic. Therefore, the fact of not seeing worms is no guarantee that our animal does not have them.

To prevent the spread of eggs in the environment that can be a risk of infection to both other animals and people, it is essential a good program of regular deworming and collect the feaces of the animals from the streets and parks, and even from the field and not let them do poops in parks where children can play.

Montuiri Veterinaris - hunting cat


We should also prevent animals from eating raw meat or hunting mice or small animals and eating them, hunters dogs and cats should be wormed more frequently.

We must also remember that fleas are a source of infection of a tapeworm, Dypilidium, those we see in the form of grains of rice, therefore, an animal that has fleas must also be dewormed.

The most common external parasite are fleas and ticks. Ticks live in rural areas and areas with plants, they need to ingest blood to change from one larval stage to the other and to lay eggs in case of adults, and thus may take several days to weeks attached to the animal. During the process of ingesting blood can transmit viruses and bacteria that cause serious diseases to animals and people. Our dogs and cats can be infested with ticks if they live in the countryside or rural areas or go for a walk through woods or gardens.

Adult fleas live their entire lives on the animal, can lay about 20 eggs a day, which are in the environment where the animal lives, usually in bed, sofas, rugs, etc. And if the temperature is optimal, as in the houses they can develop throughout the year. So for every flea you can see on our dog or cat there are hundreds of eggs and larvae where they live. Therefore it is very important to treat all animals in the house throughout the year.

The risk of infection with parasites exists throughout the life of the animals and we should take into account the lifestyle of each pet to give the most appropriate treatment. In Montuïri Veterinaris we will advise you on the best parasite treatment  schedule for your dog or cat depending on the risk of acquiring parasites and the risk for the family.

alt
Laura Gomila
 

Veterinaris Montuiri - paparraCom cada any quan arriba la calor comencem la nostra campanya antiparasitària. Com tots sabeu, els paràsits són petits animals que viuen i s’alimenten de les nostres mascotes i que, a més de resultar molests, poden suposar un risc important per a la seva salut i la nostra, ja que els paràsits de les nostres mascotes ens poden afectar a nosaltres de diferents maneres.

Hem de començar a desparasitar als canets i moixets des de ben petits, ja que poden infectar-se amb cucs intestinals abans de nàixer, si la mare no ha estat ben desparasitada.  Com ja sabem el fet de tenir paràsits pot influir en la resposta que té l’animal a les vacunes, per això és molt important desparasitar-los abans de les primeres vacunes.

Començarem a desparasitar als cadells a partir de les 2 setmanes de vida. A aquesta edat s’utilitzen xarops que són molt segurs per a animals tan joves i de poc pes. Els seguirem desparasitant cada mes fins els 6 mesos. 

Durant les visites rutinàries al veterinari per a la vacunació, realitzem sempre un control de les femtes per si detectem ous de paràsits, en cas positiu realitzarem una nova desparasitació.

Pel que fa a puces i paparres, els canets i moixets es poden contagiar a través de la mare o si hi ha altres animals a la casa. Si viuen al camp tenen més risc d’agafar paparres. Hem de ser molt prudents a l’hora d’aplicar qualsevol producte antiparasitari a animals tan joves. Durant aquest període aplicarem sprais apropiats per a cadells.

Hem de recordar sempre desparasitar a tots els animals de la casa encara que no veiem paràsits en tots, ja que es poden re-infectar entre ells. Els moixos generalment entren i surten de casa i poden tenir contacte amb altres animals i adquirir puces i paparres més fàcilment, a més, si són caçadors també poden contagiar-se de paràsits interns.

Veterinaris Montuiri - prevenció zoonosisLa desparasitació ha de ser periòdica durant tota la vida de l’animal, encara que la freqüència es pot modificar segons l’estil de vida de l’animal. Els animals que viuen al camp o tenen contacte amb animals no controlats, com animals silvestres, tenen més riscs de tenir tant paràsits interns com externs, com hem vist, si són caçador també es contagien més fàcilment. A més, els animals que conviuen amb nins han de ser desparasitats encara amb més freqüència davant el risc de zoonosis.

La desparasitació interna s’aconsella que sigui mensual durant els primers mesos de vida de l’animal, i després cada tres mesos, però com hem vist això es modifica segons el risc. Habitualment usem tractaments en comprimits, com el Milbemax, d’ampli espectre, és a dir, que cobreixen cucs redons i tènies.

La freqüència de la desparasitació externa depén del producte que usem, hi ha collars repel•lents de paparres i moscards, com el Scalibor que duren 6 mesos. La majoria de les pipetes tenen una durada de 3 o 4 setmanes, per tant, les hem d’anar aplicant cada mes, és important elegir un producte que tengui cobertura contra puces, paparres i moscards, com el Vectra. Aquests productes es distribueixen sobre la capa de greix de la pell, per tant, si el nostre animal es banya sovint les haurem de posar abans.

Veterinaris Montuiri - desparasitacióRecentment, han aparegut en el mercat productes en comprimit per a puces i paparres, com en Nexgard o el Simparica, que són útils per a animals que es banyen sovint o no es deixen posar pipetes. Hem de tenir en compte que aquests productes no tenen cobertura per a moscards, i per tant haurem de combinar diferents productes.

Hem de triar sempre el producte adequat segons la edat i el pes del nostre animal, i sobretot no aplicar mai productes de ca als moixos ja que es poden intoxicar.

La protecció contra puces ha de ser durant tot l’any ja que els hiverns no són molt freds i es poden seguir reproduint, sobretot als llocs on dormen els animals i dins les vivendes. En cas d’infestació greu, a més de aplicar productes repel•lents als animals, es poden usar insecticides dins les cases, a més de pasar bé l’aspirador sota els mobles i netejar les mantes i els llits dels animals.

Si viatjeu amb la vostra mascota, és important que vos informeu de si necesita alguna medicació per protegir-la de paràsits que aquí no són tan habituals, com per exemple la Filaria o cuc del cor, que es transmet per la picada d'un moscard.

A Montuïri Veterinaris vos ajudem a mantenir la salut del vostre animal, ens podeu preguntar si teniu qualsevol dubte de quina és la millor pauta per tenir-los lliures de paràsits. Si vols més informació sobre les nostres ofertes fes click aquí.

alt

Laura Gomila


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 11

User Access

Users